Wednesday, February 29, 2012

PENGARUS POSITIF TEORI KECERDASAN PELBAGAI


Membantu pelajar memperolehi apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang:
 • Kemahiran berfikir -
  Teori Kecerdasan Pelbagai dipadukan dengan tahap berfikir Bloom
 • Kemahiran reflektif -
  murid sepanjang hayat
 • Kemahiran komunikasi dan kolaboratif
Membantu guru untuk memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid:
 • Kecerdasan boleh dipupuk dan dipengaruhi oleh pengalaman, budaya dan faktor motivasi
 • Pelajar mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka boleh belajar dengan lebih berkesan.
x
Membentuk pemahaman tentang motivasi murid:
 • Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka.
 • Guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran supaya:
  Ø Lebih ramai murid akan dapat menerima apa yang diajar.
  Ø Harga diri murid meningkat.
  Ø Kreativiti murid dapat ditingkatkan
  Ø Masalah disiplin dapat dikurangkan
Mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai perbezaan kecerdasan di kalangan guru dan murid:
 • Merancang dan memikul tanggungjawab secara kolaboratif
 • Menghargai sumbangan yang berbeza dari setiap guru.

KEHIDUPAN SEHARIAN SEORANG GURU