Tuesday, July 17, 2012

MENJANA IDEA AKTIVITI DALAM PENGAJARAN

 


1. Pada pendapat anda mengapakah keadaan ini berlaku?
2. Sekiranya anda sebagai guru Pendidikan Jasmani, bagaimanakah perkara ini boleh diatasi?
3. Jalankan satu aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk belajar.