Tuesday, July 10, 2012

CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PJ (UMUM)


Mata Pelajaran         :                                                                                   Tarikh             :
Tunjang                     :                                                                                   Masa              :
Tajuk                          :                                                                                  Tahun                        :
Sub – tajuk                :                                                                                   Bil. Murid       :

OBJEKTIF                 :           Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1.    (Nyatakan objektif psikomotor)
2.    (Nyatakan objektif kognitif)
3.    (Nyatakan objektif afektif)

Kemahiran Berfikir  :
Pengalaman Lepas :
Penerapan Nilai       :
Pengabungjalinan  :
Strategi                      :
Alatan                                    :


BAHAGIAN / MASA
AKTIVITI
BUTIR MENGAJAR / FOKUS PEMBELAJARAN
ORGANISASI
ALATAN / CATATAN
Permulaan
Memanaskan badan
1.
2.
3.
Perkembangan
Gerak kerja kelas

Gerak kerja kumpulan

Kemuncak


Permainan kecil
  1. Permainan bersyarat
  2. Pertandingan
  3. Persembahan
Penutup
  1. Gerak kendur
  2. Kuiz
  3. Perbincangan
  4. Soal jawab

Ulasan / Refleksi Kendiri :


Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing  :

No comments:

Post a Comment