Wednesday, August 1, 2012

KEPENTINGAN PERMAINAN KANAK-KANAK

  1. Membantu kanak-kanak memahami aktiviti di sekitar mereka.  Kanak-kanak belajar melalui penglibatan secara terus dan pengalaman langsung.
  2. Membantu pembentukan personaliti melalui kerjasama, berkongsi, mengikut peraturan, inisiatif dan kesedaran tentang kebersihan dan urutan.
  3. Meningkatkan keyakinan diri.
  4. Meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar.
  5. Memberi peluang mengenal pesekitaran fizikal, seperti saiz, bentuk, warna, berat, tekstur dan jenis.
  6. Sebagai salah satu cara kanak-kanak meluahkan perasaan gembira, marah dan geram.
  7. Mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam permainan.
  8. Sebagai latihan menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan.
  9. Sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi.
  10. Meningkatkan perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment