Wednesday, August 1, 2012

Konsep 5 E

ENGAGE - Merangsang rasa ingin tahu
 1. Tajuk, konsep dan tugasan.
 2. Menarik minat murid
 3. Menjana rasa ingin tahu dengan lebih mendalam.
 4. Mengajukan soalan  
EXPLORE - Memenuhi rasa ingin tahu.
 1. Menggunakan soalan untuk mencari dan menyiasat
 2. Membuat ujikaji
 3. Menggalakkan murid-murid bekerjasama
 4. Menggunakan soalan-soalan provokasi.
EXPLAIN - Menerangkan konsep dan maksud perkataan atau istilah.
 1. Menjelaskan konsep.
 2. Penjelasan daripada orang lain
 3. Meminta justifikasi dan penjelasan.
ELABORATE -  meluaskan konsep kepada bidang lain
 1. Hubungkait konsep, tajuk dengan bidang lain.
 2. Membuat hubungkait konsep, tajuk dengan situasi kehidupan sebenar.
EVALUATE - Menilai pemahaman murid
 1. Menunjukkan pemahaman atau pengetauhan tentang konsep atau kemahiran.
 2. Menilai pengetahuan dan kemahiran murid.
 3. Memberi soalan terbuka.

No comments:

Post a Comment